Menu
Košík

Staňte sa predajcom, viac info TU

Neutrálna AVIVÁŽ 500ml

Neutrálna AVIVÁŽ 500ml
Skladom
Neutrálna AVIVÁŽ 500ml
  • Sklad: Skladom
4,90€
Bez DPH: 4,08€

Aviváž s neutrálnou vôňou. Balenie 500ml.

Vysoko koncentrovaný zmäkčovač tkanín s neutrálnou vôňou, s dezinfekčným účinkom, vhodný pre použitie v kombinácii s parfumami na pranie. Dodáva odevom pružnosť a jemnosť, uľahčuje žehlenie a zabraňuje hromadeniu elektrostatických nábojov. 

Použitie: pridajte 5-10ml produktu na každý kilogram bielizne (1 viečko = 5ml). Pre parfumáciu pridajte k aviváži naše Parfumy do prania s esenciálnymi olejmi. 

 

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Zloženie (Smernica ES 2006/907 – 2004/648): <5% katiónové povrchovo aktívne látky

POZOR

H315 Dráždi kožu.  / H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  / H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Hrozby: H315 Dráždi kožu / H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí / H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami Opatrenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku / P102 Uchovajte mimo dosahu detí / P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia / P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. / P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť / P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi. 

Výrobca: Essentia srl, Taliansko   /    Distribútor pre SR: PRO NAILS. s. r. o., Gorkého 11/5, 909 01  Skalica, Tel.: 0948 801 019, info@vonavepranie.sk

Obsahuje: NARIADENIE (EÚ) č. 528/2012, obsahuje biocídy: Propan-2-ol (Hygiena ľudí, Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá, Sektor výživy ľudí a zvierat).